PROGRAMUL DE GUVERNARE 2020 (4 NOIEMBRIE 2019)

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 4 noiembrie 2019.   Viziunea guvernului pentru anul 2020 cuprindea și următoarele aspecte relevante domeniului nostru de interes: În […]

Legea privind finanțele publice locale

Parlamentul României Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale În vigoare de la 01 ianuarie 2007 Include modificările aduse prin următoarele acte: Rectificare 2006; OUG 46/2007; OUG […]

Legea privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

Parlamentul României Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri În vigoare de la 23 aprilie 2011 Formă aplicabilă de la 22 […]

Legea administrației publice locale (valabilă până la 06.06.2020)

Parlamentul României Legea administrației publice locale nr. 215/2001 În vigoare de la 23 mai 2001 până la 06 iunie 2020, fiind înlocuit prin Codul administrativ 2019; Formă […]

PROGRAMUL DE GUVERNARE 2012 (9 FEBRUARIE 2012)

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 107 din 9 februarie 2012. În vigoare până la 6 mai 2012. ANEXA Nr. 1 COMPONENȚA GUVERNULUI ROMÂNIEI 1. Mihai […]

PROGRAMUL DE GUVERNARE PENTRU PERIOADA 2009-2012 (DIN 23 DECEMBRIE 2009)

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 907 din 23 decembrie 2009. În vigoare până la 8 februarie 2012. ANEXA Nr. 1 COMPONENȚA GUVERNULUI ROMÂNIEI 1. Emil […]

PROGRAMUL DE GUVERNARE PENTRU PERIOADA 2005-2008 (DIN 28 DECEMBRIE 2004)

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1265 din 29 decembrie 2004. În vigoare până la 21 decembrie 2008. COMPONENȚA GUVERNULUI ROMÂNIEI 1. Călin-Popescu Tăriceanu Prim-ministru 2. […]

Metodologia de acreditare, evaluare periodică, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă.

Guvernul României Metodologia de acreditare, evaluare periodică, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă din 23.08.2017 În vigoare de la 28 august 2017 Publicat în […]

Legea privind ucenicia la locul de muncă și Normele de aplicare

Parlamentul României Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă În vigoare de la 08 februarie 2006 Formă aplicabilă de la 07 august 2013 Include modificările […]

Metodologia-cadru privind organizarea și funcționarea centrelor de consiliere și orientare în carieră în sistemul de învățământ superior din România

Ministerul Educației Naționale – MEN Metodologia-cadru privind organizarea și funcționarea centrelor de consiliere și orientare în carieră în sistemul de învățământ superior din România din 19.11.2014 În […]

Manual de bune practici pentru promovarea abordării pro-active a principiilor guvernării transparente, deschise și participative (elaborat de SGG)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! Titlul proiectului: Guvernare deschisă, transparentă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit Codul proiectului: SIPOCA […]

Legea privind instituirea Zilei Naționale a Tineretului

Parlamentul României Legea nr. 425/2004 privind instituirea Zilei Naționale a Tineretului În vigoare de la 31 octombrie 2004 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 991 din […]

Legea privind instituirea Zilei adolescentului

Parlamentul României Legea nr. 197/1997 privind instituirea Zilei adolescentului În vigoare de la 26 noiembrie 1997 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 331 din 26 noiembrie […]

(V) Programul de guvernare pentru perioada 2001-2004

Viziunea guvernului pentru perioada 2001-2004 cuprindea și următoarele aspecte relevante domeniului nostru de interes: Principalele consecințe ale actului de guvernare în perioada 1996-2000 constau în: condițiile de […]

Legea privind INTERNSHIPUL și Modelele-cadru ale certificatului și contractului de internship, precum și al cererii pentru solicitarea primei de promovare a angajării

Parlamentul României Legea nr. 176/2018 privind internshipul În vigoare de la 18 august 2018 Include modificările aduse prin următoarele acte: L 203/2018; OUG 13/2019. Ultimul amendament în […]

(IV) Programul de guvernare (21.12.1999)

Viziunea guvernului din 12.12.1999 cuprindea și următoarele aspecte relevante domeniului nostru de interes: Cea mai importantă provocare a viitorului Guvern va fi lupta împotriva șomajului de durată […]

(III) Programul de guvernare (1998-2000)

Viziunea guvernului pentru perioada 1998-2000 cuprindea și următoarele aspecte relevante domeniului nostru de interes: Asigurarea condițiilor reale pentru recâștigarea încrederii tinerilor în viitorul lor în cadrul societății românești. Piețele […]

(II) Programul socio-economic pe termen scurt (1996)

Viziunea guvernului pentru 1996 cuprindea și următoarele aspecte relevante domeniului nostru de interes: Guvernul va analiza imediat posibilitatea extinderii programelor de combatere activă a șomajului, în special […]

(I) Programul de guvernare pentru perioada 1992-1996

Viziunea guvernului pentru perioada 1992-1996 cuprindea și următoarele aspecte relevante domeniului nostru de interes: Ca parte componentă a strategiei de tranziție, Guvernul va stimula consolidarea instituțiilor de învățămînt, cercetare, […]

Legea pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale

Parlamentul României Legea nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale În vigoare de la 01 ianuarie 2011 Include modificările […]

Legea privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și Normele de aplicare

Parlamentul României Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior În vigoare de la 12 martie 2014 Consolidarea din data de 05 septembrie 2019are […]

HG privind înființarea Casei de Cultură a Studenților din municipiul Suceava

Guvernul României Hotărârea nr. 365/2014 privind înființarea Casei de Cultură a Studenților din municipiul Suceava În vigoare de la 08 mai 2014 Include modificările aduse prin următoarele […]

HG privind organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei

Guvernul României Hotărârea nr. 801/2004 privind organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei În vigoare de la 31 mai […]

Legea privind pregătirea populației pentru apărare

Parlamentul României Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare În vigoare de la 01 ianuarie 2007 Include modificările aduse prin următoarele acte: L 128/2012; L 203/2018. […]

Structura PROGRAMELOR în domeniul tineretului

Autoritatea Națională pentru Tineret Ordinul nr. 1245/2007 privind aprobarea Structurii programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul tineretului – 2007, a Metodologiei de finanțare a proiectelor de […]

Legea privind practica elevilor și studenților

Parlamentul României Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților În vigoare de la 27 iulie 2007 Include modificările aduse prin următoarele acte: L 9/2015. Ultimul amendament […]

Legea privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social

Parlamentul României Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social În vigoare de la 27 iulie 2013 Formă aplicabilă de la 02 octombrie 2015 […]

Legea privind educația tinerilor capabili de performanță înaltă

Parlamentul României Legea nr. 17/2007 privind educația tinerilor capabili de performanță înaltă În vigoare de la 18 februarie 2007 Include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 141/2008. […]

HG privind Organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului

Guvernul României Hotărârea nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului Include modificările aduse prin următoarele acte: Rectificare 2013; HG 576/2013; HG 6/2016; HG 322/2017; […]

Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului NAȚIONAL al Tineretului din România

Parlamentul României Legea nr. 351/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Tineretului din România În vigoare de la 25 august 2006 Publicat în Monitorul Oficial, […]

Cine este online
Nu sunt utilizatori care să fie online
Calendar Evenimente
« iulie 2024 » loading...
L Ma Mi J V S D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4