(I) Programul de guvernare pentru perioada 1992-1996

Viziunea guvernului pentru perioada 1992-1996 cuprindea și următoarele aspecte relevante domeniului nostru de interes:

Ca parte componentă a strategiei de tranziție, Guvernul va stimula consolidarea instituțiilor de învățămînt, cercetare, culturale, sănătate și ordine publică în societate, dezvoltarea dialogului social, sistemului instituțiilor neguvernamentale și a societății civile.

Guvernul are ca obiective modernizarea și consolidarea învățămîntului de stat, în condițiile gratuității pentru învățămîntul obligatoriu, reglementarea formelor particulare de instrucție cu promovarea aspectelor pozitive, reabilitarea generală, instituțională și individuală a valorii studiului de cunoaștere, consolidarea prestigiului și calității învățămîntului românesc și integrarea lui în circuitul european și mondial.

Cercetarea științifică și tehnologică va trebui să-și asume rolul specific reformei economice cu accent deosebit pe transferul de tehnologie, valorificarea rezultatelor obținute în acest domeniu, ridicarea nivelului activității pentru asigurarea unei competitivități cerute de standardele internaționale, promovarea fenomenului inovațional în toate sectoarele.

Problematica tineretului necesită o abordare sistemică din perspectiva învățămîntului, specializării profesionale, integrării sociale și în muncă, precum și a protecției față de poluarea morală și fenomenele antisociale.

Guvernul va acționa pentru protejarea valorilor culturale autentice, precum și a patrimoniului cultural național, inclusiv prin mijloace financiare pentru sprijinirea unor obiective culturale de importanță deosebită, cu sprijinirea din interior a capacității de adaptare la noile condiții.

Actualitatea și importanța raporturilor între etnii impune abordarea problematicii minorităților, din perspectiva diversității comunităților etnice, la nivelul standardelor internaționale.

Guvernul propune consolidarea Consiliului consultativ pentru problemele minorităților din România, ca organism mixt guvernamental, parlamentar și civic, cu atribuții și competențe clare, precum și cu resursele necesare.

Guvernul își propune completarea legislației referitoare la organizațiile neguvernamentale și crearea unui sistem de politici destinate stimulării cu prioritate a organizațiilor cu activitate în domeniul social, educativ, cultural și alte domenii din care statul se retrage în mod treptat.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Aici puteți consulta întreg

PROGRAMUL DE GUVERNARE PENTRU PERIOADA 1992-1996

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *