Conștientizarea deficitului de dialog public dintre autoritățile, instituțiile publice și societatea civilă a condus la un proces amplu de elaborare de standarde și modalități de comunicare eficientă a legiuitorilor europeni cu părțile afectate de noile reglementari. Administrația publică din România, la nivel central cât și la nivel local, a trecut prin transformări majore. În pofida evoluțiilor pozitive înregistrate, aceasta prezintă în continuare o serie de deficiențe, concentrându-se mai mult pe latura formală a activității administrației.

Implicarea insuficientă a partenerilor (mediul academic, de afaceri, societatea civilă) în cadrul procesului decizional generează un anumit grad de neîncredere între funcționari și cetățeni. Cunoștințele limitate, necunoașterea unor tehnici de intervenție pentru propuneri constructive au condus la abandon, la prezență formală și la propuneri fără continuitate. Dialogul cu administrația publică suferă de absența expertizei celor implicate în a contribui profesional în luarea deciziilor publice optime.

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT), de la înființare, are preocupări legate de spijinirea dezvoltării sectorului neguvernamental de tineret în județul Timiș, cooptarea organizațiilor în procesul democratic de luare a deciziilor și dezvoltarea de programe pentru tineret. Drept urmare, Centrul INPUT (Inovație și Excelență în Domeniul Politicilor Publice de Tineret) are ca obiectiv formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul politicilor de tineret, la nivel național, prin facilitarea dialogului social și civic între diverși actori ai societăți (organizații neguvernamentale, parteneri sociali, personal din autoritățile și instituțiile publice locale, regionale și naționale, cetățeni).

Așadar, noi urmărim:

  • Identificarea la nivelul organizațiilor nonguvernamentale, partenerilor sociali, a autorităților și instituțiilor publice la nivel național, a mecanismului și modalităților de adoptare a deciziilor, investigarea criteriilor de luare a deciziei la nivel local, regional, național în domeniul politicilor de tineret, în scopul dezvoltării și introducerii de sisteme și standarde comune în domeniul politicilor publice de tineret.
  • Creșterea capacității a 200 actori implicați în domeniul politicilor de tineret (reprezentanți ai ONG-urilor, reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, reprezentanți ai partenerilor sociali, personal din autoritățile și instituțiile publice (personal de conducere și de execuție), de a iniția activități participative și de a se implica în procesul de elaborare a politicilor publice și în luarea deciziilor legate de serviciile pentru tineret prin instruiri, participări la ședințele în care se adoptă politicile și bugetele în domeniul politicilor de tineret, participări la dezbateri publice, rețele tematice locale și naționale.
  • Dezvoltarea responsabilității civice în rândul a 150 de reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale și reprezentanți ai partenerilor sociali, prin realizarea unor inițiative la nivel comunitar (flashmoburi, photovoice), în vederea promovării egalității de șanse și nediscriminării în rândul tinerilor, precum și a dezvoltării durabile.

Pentru a ne atinge obiectivele, sesiunile de instruire se vor desfășura cu ajutorul a două manuale, special dezvoltate pentru INPUT:

  1. Manual/tool kit de dezvoltare a ONG-urilor de tineret și a partenerilor sociali în vederea formulării și promovării de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern
  2. Manual de advocacy/lobby în domeniul politicilor de tineret, negociere în dialogul civic

La finalul proiectului (după sesiuni de instruire, memntorat, activități de flashmob, brainstorming etc.) vom avea conturate propunerile pentru:

  • Standardele de calitate pentru centrele de tineret
  • Metodologia de acreditare a centrelor de tineret.

Centrul INPUT va fi funcțional și după finalizarea proiectului, ca incubator de propuneri publice pentru tineret, mai ales in jurul acestei Rețele INPUT (rețea online tematică de cooperare națională prin participare la dialogul civic)