(III) Programul de guvernare (1998-2000)

Viziunea guvernului pentru perioada 1998-2000 cuprindea și următoarele aspecte relevante domeniului nostru de interes:

Asigurarea condițiilor reale pentru recâștigarea încrederii tinerilor în viitorul lor în cadrul societății românești.

Piețele financiare suferă, în principal, de slăbiciunile sistemului bancar și, ca urmare, a absenței unor structuri și mecanisme de diminuare și dispersie a riscului, care ar avea rolul de a crește coerența sistemului, conferindu-i, în același timp, mobilitate, dinamism și diversitate a serviciilor. Din această perspectivă, se vor iniția măsuri în următoarele direcții: reglementarea cooperației de credit și sprijinirea dezvoltării unui sistem de servicii financiare pentru agricultură și dezvoltare rurală, cu o componentă specială pentru tineri și intelectualitatea satelor.

Se vor identifica posibilitățile de sprijinire a tinerilor și a intelectualității satelor prin dobândirea de teren agricol și prin susținerea dezvoltării de activități industriale și de servicii.

Sprijinirea turismului balnear, rural, cultural, montan și pentru tineret.

Consecvent principiilor asumate, în spiritul respectării diversității culturilor, democrației, solidarității și toleranței, Guvernul se angajează să urmeze o politică europeană, bazată pe:

 • asigurarea condițiilor pentru integrarea și participarea tinerilor în societate;
 • dezvoltarea spiritului de solidaritate;
 • sprijinirea mobilității și ascensiunii profesionale și sociale;
 • recunoașterea și dezvoltarea politicilor de participare a tinerilor la procesul de luare a deciziilor.

Considerând că politica de tineret trebuie abordată global și că principiile sale trebuie integrate în politici sectoriale coordonate, Guvernul va promova inițiativele legislative necesare susținerii tinerilor.

Prin politici globale și integrate, Guvernul va urmări dezvoltarea programelor ce au ca obiective informarea și consultanța, promovarea unui sistem de valori morale, dezvoltarea spiritului întreprinzător, stimularea participării tinerilor la activitățile comunității, acordarea de facilități operatorilor care asigură desfășurarea activităților de tineret, instituționalizarea dialogului social.

Respectarea angajamentelor față de tânăra generație impune:

 • realizarea studiilor de cercetare în vederea identificării raporturilor reale între nevoile societății și necesitățile tinerilor și prognozarea dinamicii pieței de muncă în perioada 1998-2000;
 • promovarea programului național pentru prevenirea excluderii sociale a copiilor și a tinerilor;
 • lansarea și susținerea programului guvernamental pentru sprijinirea tinerei familii;
 • dezvoltarea rețelei naționale de Centre de Informare și Consultanță pentru tineri;
 • integrarea în sistemele internaționale ale facilităților de transport;
 • perfecționarea cadrului legislativ pentru înființarea, organizarea și funcționarea structurilor asociative de și pentru tineret;
 • integrarea în sistemele internaționale de facilități privind accesul la manifestările culturale și sportive.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Aici puteți consulta întreg

PROGRAMUL DE GUVERNARE 1998-2000

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *