Legea pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale

Parlamentul României

Legea nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale

În vigoare de la 01 ianuarie 2011

Include modificările aduse prin următoarele acte: L 228/2017.
Ultimul amendament în 02 decembrie 2017.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. –Prezenta lege instituie acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor care au obținut distincții, respectiv locurile I, II, III și mențiune la olimpiadele școlare internaționale, precum și premiile acordate profesorilor care au pregătit elevii ce au obținut distincții, respectiv locurile I, II, III și mențiune la olimpiadele școlare internaționale, indiferent de disciplina de învățământ la care acestea au fost organizate.

Art. 2. –Bursele de merit olimpic internațional se acordă pe o perioadă de 12 luni, începând cu luna imediat următoare obținerii distincțiilor, respectiv locurilor I, II, III și mențiune prevăzute la art. 1.

Art. 3. –Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic internațional acordate este diferențiat, în funcție de nivelul distincției obținute, după cum urmează:

a)pentru locul I, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;

b)pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 75% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;

c)pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;

d)pentru mențiune, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia.

Art. 31. – Profesorii care au pregătit elevii ce au obținut distincții, respectiv locurile I, II, III și mențiune la olimpiadele școlare internaționale, indiferent de disciplina de învățământ la care acestea au fost organizate, primesc un premiu al cărui cuantum se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale.

Art. 4. –Sumele necesare acordării burselor de merit olimpic internațional și cele necesare pentru premierea profesorilor sunt prevăzute anual în bugetul Ministerului Educației Naționale și sunt acordate de la bugetul de stat.

Art. 5. –Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

Art. 6. –În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului emite norme metodologice de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75și ale art. 76 alin. (2)din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

București, 7 decembrie 2010.

Nr. 235.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *