HG privind înființarea Casei de Cultură a Studenților din municipiul Suceava

Guvernul României

Hotărârea nr. 365/2014 privind înființarea Casei de Cultură a Studenților din municipiul Suceava

În vigoare de la 08 mai 2014

Include modificările aduse prin următoarele acte: HG 26/2015.
Ultimul amendament în 22 ianuarie 2015.

În baza prevederilor art. 55 alin. (2)și art. 56din Legea nr. 90/2001privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. –(1)Se înființează Casa de Cultură a Studenților din municipiul Suceava.

(2)Prin derogare de la dispozițiile art. 20din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, și de la dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 801/2004privind organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei”, Casa de Cultură a Studenților din municipiul Suceava este instituție publică în subordinea Ministerului Educației Naționale și în coordonarea Universității „Ștefan cel Mare” din municipiul Suceava, județul Suceava.

Art. 2. –Casa de Cultură a Studenților din municipiul Suceava are sediul în Strada Universității nr. 13 din municipiul Suceava, județul Suceava.

Art. 3. –(1)Casa de Cultură a Studenților din municipiul Suceava are ca obiect principal de activitate susținerea participării comunității academice la acțiunile de afirmare a culturii naționale și recunoașterea acesteia în cultura europeană și universală.

(2)Finanțarea Casei de Cultură a Studenților din municipiul Suceava se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat. Subvențiile se acordă prin bugetul Ministerului Educației Naționale.

(3)Veniturile proprii ale Casei de Cultură a Studenților din municipiul Suceava sunt obținute ca urmare a desfășurării de activități culturale și științifice, manifestări sportive, turistice, educative, recreativ-distractive, cercetare, agrement, donații și sponsorizări.

(4)Numărul de posturi pentru Casa de Cultură a Studenților din municipiul Suceava este de 10, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru Ministerul Educației Naționale prin Hotărârea Guvernului nr. 185/2013privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare.

(5)Personalul Casei de Cultură a Studenților din municipiul Suceava face parte din categoria personalului bugetar încadrat pe baza contractului individual de muncă, prin concurs, potrivit prevederilor legale.

(6)Salarizarea personalului Casei de Cultură a Studenților din municipiul Suceava se face potrivit prevederilor legale privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Art. 4. –(1)Conducerea Casei de Cultură a Studenților din municipiul Suceava este asigurată de către director, numit prin ordin al ministrului educației naționale, pe bază de concurs.

(2)Atribuțiile principale, structura organizatorică și activitățile specifice Casei de Cultură a Studenților din municipiul Suceava sunt cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare al acesteia, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale.

Art. 5. – La anexa nr. 4 litera A„Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Educației Naționale” la Hotărârea Guvernului nr. 185/2013privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 30 aprilie 2013, cu modificările și completările ulterioare, după numărul curent XVII se introduce un nou număr curent, numărul curent XVIII, cu următorul cuprins:

XVIII.Casa de Cultură a Studenților din municipiul Suceava – Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat”.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru învățământ superior,
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu
Ministrul tineretului și sportului,
Gabriela Szabo
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb

București, 30 aprilie 2014.

Nr. 365.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *