2 AUDIERI PUBLICE – anunț!!!

În data de 05 septembrie 2019 organizăm două evenimente consecutive de parcurgere a etapelor de audiere publică cu privire la propunerile pentru politici publice alternative la politicile Guvernului în domeniul tineretului, după cum urmează:

 1. Audiere publică – propunerea pentru Metodologie de acreditare a centrelor de tineret: 13:00-15:30
 2. Audiere publică – propunerea pentru Standarde de calitate pentru centrele de tineret: 15:30-18:00

Dosarul de informare pentru cele două audieri conține următoarele:

 1. Cercetare sociologică
 2. Studii de caz
 3. Propunere pentru Standarde de calitate în centrele de tineret & Metodologia de acreditare a centrelor de tineret

 

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE:

I. Comisia de inițiere a audierilor publice

Comisia de inițiere este organizatorul audierii publice și alege tema de dezbatere. Oferă publicului larg posibilitatea de a-și exprima opiniile legat de subiectele în cauză. Identifică grupurile de interese afectate de subiect și le invită la dezbatere. Comisia de Inițiere este interesată sa colecteze cât mai multe opinii pro și contra inițiativei.

Aceste audierile publice sunt organizate de către Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, în cadrul proiectului Centrul de Inovație și Excelență în domeniul politicilor publice pentru tineret. Proiectul a fost selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European, cod SIPOCA/MySMIS 351/112332. Valoarea totală a proiectului este de 953,954.51 (cofinanțare Fundația Județeană pentru Tineret Timiș – 13,410.05, cofinanțare Universitatea de Vest Timișoara – 5,669.04).

Comisia de Inițiere va fi formată din:

 • Mihai-Adrian VILCEA – managerul proiectului
 • Florentina CHIRU – expert comunicare
 • Ana-Maria GRĂDINARIU – expert instruire, formulare și promovare politici publice

II. Martorii din cadrul audierilor publice

Aceștia sunt reprezentanți de grupuri de interese care formulează o depoziție.

Orice persoană interesată în a-și expune punctul de vedere legat de subiectele supuse audierilor este invitată în data de 5 septembrie 2019, la Casa Tineretului din Timișoara – str. Arieș, nr.19, la parter, în holul principal, pentru a formula în scris, într-o formulă sintetică (max. 5 pagini), punctul său de vedere cu privire la una dintre sau la ambele teme supuse discuției. Comisia de Inițiere își rezervă dreptul de a identifica grupurile de interese afectate de aceste subiecte și de a le invita la audiere.

Programul de desfășurare:

 1. Etape audiere publică (formularea în scris a punctelor de vedere și posibilitate de dezbatere cu colegii prezenți) – propunerea pentru „Metodologia de acreditare a centrelor de tineret”: 13:00-15:30
 2. Etape audiere publică (formularea în scris a punctelor de vedere și posibilitate de dezbatere cu colegii prezenți) – propunerea pentru„Standarde de calitate pentru centrele de tineret”: 15:30-18:00
 3. Susținerile opiniilor pentru ambele teme va avea loc și va fi ÎNREGISTRATĂ VIDEO: 18:00-18:30. Aceasta condiție obligatorie îi oferă posibilitatea de a se exprima public în cadrul audierii publice și a-și susține opinia într-o expunere de max. 3 min.

III. Comisia de Experți a Audierilor Publice

Audierile publice asigură și un punct de vedere profesionist privind opiniile prezentate. Organizatorul își identifică experții necesari subiectului, fie din cadrul organizației proprii, fie experți independenți, aceștia având rolul de a colecta opiniile Martorilor și de a efectua sinteza acestora sub forma de raport. În timpul desfășurării audierilor ei au dreptul să adreseze întrebări clarificatoare martorilor.

Membrii Comisiei de Experți:

 • Yolanda FLORESCU – expert rețea tematică de cooperare națională (prezentă la audieri, va adresa întrebările de clarificare și va colecta opiniile Martorilor)
 • Irina LONEAN – expert instruire, formulare și promovare politici publice (va contribui, pe baza opiniilor colectate, la sinteza sub forma raportului)
 • Cosmin CATANĂ – expert instruire, formulare și promovare politici publice (va contribui, pe baza opiniilor colectate, la sinteza sub forma raportului)
 • Vlad DUMITRESCU – expert instruire, formulare și promovare politici publice (va contribui, pe baza opiniilor colectate, la sinteza sub forma raportului)

IV. Publicul larg interesat

Comisia de Inițiere organizează formularea opiniilor și dezbaterea lor într-un spațiu deschis și accesibil, la parter – în holul principal al clădirii. Așadar, orice cetățean interesat de aceste subiecte poate participa la audierea publică, ca spectator. Are rol strict de observator, în condițiile în care nu dorește să contribuie ca Martor, cu opinii scrise.

V. Mass-media

Având în vedere că ulterior audierilor publice, de la ora 18:30, va avea loc și Conferința finală – Inovație și excelență în domeniul politicilor publice de tineret, Comisia de Inițiere a invitat mass-media să ia parte la acest eveniment, începând cu ora 18:00. Așadar, în intervalul 18:00-18:30 (când vor avea loc susținerile opiniile pentru ambele teme), va avea ocazia de a asculta Martorii. Mass-media va fi observator pe tot parcursul desfașurării șediței de audieri publice. Poate consemna anumite opinii exprimate, dar va putea adresa întrebări. În schimb, poate să solicite martorilor semnificativi, interviuri sau să-i invite la talk show-uri după finalizarea audierii sau în afara sălii de audiere.

VI. Rezultatele celor două audieri publice

Rezultatele celor două audieri publice se concretizează printr-un raport comun de sinteză, efectuat de Comisia de Experți, care cuprinde prelucrarea tuturor punctelor de vedere depuse de martori, sugestiile și recomandări. Toate documentele scrise depuse de martori se vor regăsi în anexa acestui raport. Raportul, împreună cu înregistrările video ale susținerilor martorilor se vor face cunoscute, ulterior evenimentului, printr-un articol publicat pe această pagină web, și transmis martorilor, Ministerului Tineretului și Sportului și mass-mediei (printr-un comunicat de presă).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *