Jocul INPUT (boardgame)

Jocul INPUT a fost realizat special în cadrul acestui proiect și a fost folosit, pentru prima dată, în cadrul cursurilor INPUT desfășurate în perioada noiembrie 2018 – martie 2019.

SCOPUL acestui joc este familiarizarea tinerilor, într-o manieră prietenoasă, cu procesul legislativ și cu pașii ce trebuie parcurși în adoptarea unui act normativ. Provocările cu care se confruntă jucătorii sunt proiecții ale situațiilor reale ce pot apărea în cadrul unui asemenea demers.

Jocul INPUT este recomandat tinerilor (14-35 de ani), fără a fi însă, dedicat exclusiv acestora. Totodată, jocul promovează egalitatea de șanse (fiind adresat deopotrivă femeilor și bărbaților) și încurajează includerea persoanelor cu dizabilități locomotorii, independent sau cu sprijinul celorlalți jucători.

Pentru a parcurge acest joc, sugerăm ca cel puțin unul dintre jucători să dețină un bagaj minim de informații despre procesul legislativ, parcurgerea pașilor de pe tabla de joc contribuind la completarea acestuia.

Aici puteți accesa

Tabla Jocului INPUT

ECHIPAMENTUL DE JOC presupune să tipăriți tabla de joc în format A3. De asemenea, aveți nevoie să procurați un zar și 4 pioni de culori diferite. Nu în ultimul rând, tipăriți pe hârtie normală, de mici dimensiuni, bilete (cartonașe) cu următoarele texte: „AVIZE” (28 buc), „ARGUMENTE” (12 buc), „MINISTERE” (20 buc).

Pentru PREGĂTIREA JOCULUI, așezați tabla de joc pe masă, iar biletele (cartonașele) „AVIZE”, „ARGUMENTE”, „MINISTERE” pe bulinele corespondente din mijlocul tablei de joc, cu fața în sus. Fiecare jucător alege un pion care să îl reprezinte în timpul „procesului legislativ” și îl poziționează pe căsuța 1. START. Fiecare jucător aruncă zarul. Jucătorul cu cel mai mare scor începe jocul. După aruncarea zarului, fiecare jucător mută atâtea căsuțe câte indică zarul, în ordinea crescătoare a numerelor căsuțelor. După ce un jucător și-a terminat rândul, jocul continuă spre stânga (acum fiind rândul următorului jucător). Doi sau mai mulți pioni pot fi așezați în aceeași căsuță, în același timp.

În funcție de căsuța în care v-a trimis zarul, puteți ridica de pe tablă AVIZE, ARGUMENTE și MINISTERE. Pe acestea din urmă le ridicați ori de câte ori instrucțiunile din căsuțe fac referire la critici sau comentarii din partea ministerelor.

Urmați instrucțiunile din căsuțele de pe tabla de joc și nu uitați că provocările Jocului INPUT sunt inspirate din realitate 🙂

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Autorul Jocului INPUT este Irina LONEAN, expert în cadrul acestui proiect și co-autor al Manualului de dezvoltare a ONG-urilor de tineret și a partenerilor sociali în vederea formulării și a promovării de politici alternative la politicile publice inițiate de Guvern.

Irina este doctor în Ştiinţe Politice într-un program de co-tutelă al Université Libre de Bruxelles (Campus du Solbosch, Institut de Sociologie), beneficiind și de o bursa Agence Universitaire de la Francophonie, a  École Doctorale Francophone en Science Sociale. Este, de asemenea, master în Științe Politice și șefă de promoție a programului de licență, ambele în cadrul Facultății de Științe Politice (Universitatea din București). Irina este, de asemenea și licențiată în drept. Din anul 2010 deține certificări de formator și manager de proiect.

Parcursul său academic, de partea cealaltă a catedrei a început ca preparator doctorand atât pentru Universitatea din București, cât și pentru Centre d’étude de la vie politique (Cevipol) la Université Libre de Bruxelles. A urmat apoi (și încă mai continuă) activitatea de cadru didactic asociat al Facultății de Științe Politice (Universitatea din București), unde susține cursuri despre Management de proiect (în limba engleză și în limba română) și Introducere în comunicarea politică (în limba franceză). Tot cadru didactic asociat este și la Facultatea de Administrație Publică (Școala Națională de Studii Politice și Administrative), unde susține următoarele cursuri: Deontologia funcționarului public, Justiția administrativă, Responsabilitatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, Structuri antifraudă și anticorupție,Metodologii de analiză a corupţiei, Drepturile la transparență şi bună administrare.

În domeniul proiectelor, Irina are o experiență impresionantă și, din lunga listă a parcursului său profesional vom aminti doar câteva dintre proiectele/programele în care a avut rol esențial, după cum urmează:

 • Corepondent național Youth Wiki – prezentarea și evaluarea politicilor și inițiativelor în domeniul tineretului în România (decembrie 2015-martie 2016; iunie 2016-decembrie 2016; ianuarie 2017-decembrie 2017)
 • Expert cheie senior fonduri europene: Evaluarea impactului intervențiilor POCU în domeniul ocupării forței de muncă. Evaluarea contribuției POCU la creșterea ocupării în rândul tinerilor NEETs. Raport de evaluare 2015. 
 • Expert monitorizare și evaluare pentru realizarea Planului de Monitorizare și Evaluare și actualizarea Programului de Coeziune Socială pentru tineri din comunități care găzduiesc refugiați (februarie-septembrie 2018).
 • Susținerea cursurilor pentru tineri și realizarea unor materiale informative pe tema organizării comunitare, în cadrul proiectului Pornește motorul schimbării în comunitatea ta!
 • Management de proiect, monitorizare constantă, formare pentru lucrători de tineret, elaborarea documentului de planificare a participării publice a tinerilor în mediul rural și a documentului de planificare a sustenabilității privind participarea publică a tinerilor în cadrul proiectului Participarea publică antidiscriminare a tinerilor din comunitățile rurale
 • Planificare stategică, supervizarea și monitorizarea acțiunilor pilot de detached youth work in România; elaborarea strategiei de dezvoltare a metodologiei de detached youth work in România în cadrul proiectului Developing Detached Youth Work Practice
 • Formator pentru lucrători de tineret în cadrul proiectului Community 2.0 – Creative CSR instruments for Youth Projects, finanțat de Erasmus +, Actiunea Cheie 1
 • Realizarea unui studiu evaluare al programelor, proiectelor și acțiunilor de educație pentru antreprenoriat social din România și a unui manual de bune practici de educație pentru antreprenoriat social, în cadrul proiectului Youth creates. Acțiunea Cheie 2
 • Dezvoltarea unui manual de bune practici pentru activități cu tinerii în urma schimbului de experiență România-Norvegia, în cadrul proiectului Participare pentru democrație
 • coautor al raportului privind aplicarea legislației în domeniul consilierii de etică în administrația publică, in cadrul proiectului: „Consilierul de etică: echilibru şi integritate în administraţia publică
 • Coordonator de proiect: „A Toolkit for Successful Advocacy
 • Expert finanțare europeană în cadrul proiectului „Parteneri sociali şi societate civilă în sprijinul ocupării şi integrării sociale
 • Expert advocacy pe temele de interes ale organizației (elaborarea de propuneri de politici publice și negocierea lor): Integritate în achiziții publice și în furnizarea serviciilor publice, în special servicii publice în domeniul educației, sănătății și asistenței sociale.
 • Expert junior cooptat pentru realizarea procedurilor de comunicare în cadrul contractului: „Servicii de elaborare a unui studiu privind performanţa furnizării serviciilor de informare şi relaţionare cu cetăţenii, inclusiv cercetarea gradului de satisfacţie a cetăţenilor, strategie şi manual de comunicare”, pentru Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanlor vârstnice
 • Expert pe termen scurt (cercetare calitativă) – Evaluarea de impact a Domeniului Major de Intervenție 3.4 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională continuă”, Programul Operațional Regional
 • Expert cheie senior – Evaluarea managementului și performanțelor Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013. Proiectul a inclus și evaluarea efectelor programului (august 2014-martie 2015). Proiectul a presupus implementarea sistemului de monitorizare și evaluare al PODCA de la nivelul administrației centrale și locale în vederea formlării constatărilor și concluziilor cu privire la managementul, eficacitatea și eficacitatea și efectele programului.

În anul 2016, Irina a fost și consilier personal al secretarului de stat în domeniul politicilor pentru tineret din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului. Dintre activitățile și responsabilitățile sale, putem enumera:

 • Planificare strategică a politicilor de tineret implementate și inițiate de Secretarul de Stat pentru Tineret Andrei Popescu
 • Pregătirea unor acte normativeîn domeniul tineretului, inclusiv propunerea de modificare a legii nr. 350/2006, Legea Tinerilor.
 • Elaborarea Planului de acțiuni aferent Strategiei Naționale în domeniul politicii de tineret 2015-2020.
 • Dezvoltarea designului pentru studii, analize, cercetări în domeniul tineretului
 • Pregătirea unor metodologii și proceduri pentru implementarea proiectelor și programelor de tineret
 • Corepondent național Youth Wiki– prezentarea și evaluarea politicilor și inițiativelor în domeniul tineretului în România. Proiectul 2016 din cadrul programului finanțat de Comisia Europeană, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), Erasmus+ (iunie 2016-decembrie 2016)

Cooperarea cu Irina a început în anul 2018, ca expert în cadrul proiectului Centrul INPUT (Centrul de Inovație și Excelență în Domeniul Politicilor pentru Tineret). De asemenea, Irina susține unele dintre sesiunile de formare, iar rolul său primordial este legat de procesul de elaborare a propunerilor de politică publică – Standarde de calitate pentru centre de tineret și Metodologia de acreditare a centrelor de tineret. Acest proiect face schimb de bune practici cu o componentă pe care Irina o coordoonează, într-un alt proiect, iar FITT participă în grupul național de lucru organizat astfel, sub egida Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *