Manualul de dezvoltare a ONG-urilor de tineret și a partenerilor sociali în vederea formulării și a promovării de politici alternative la politicile publice inițiate de Guvern

Acest manual, realizat de Irina LONEAN, Carmen MARCU și Cosmin CATANĂ, își propune să reprezinte o introducere în două domenii de interes pentru organizațiile de și pentru tineret și partenerii sociali, respectiv:

 • dezvoltarea organizațională, începând cu înființarea și continuând cu planificarea strategică a dezvoltării și activitățile și metodele pe care organizațiile societății civile le au în activitățile de tineret și
 • participarea societății civile la politicile publice, începând cu prezentare procesului de planificare, adoptare, implementare și evaluare a politicilor publice (ciclul politicilor publice) și continuând cu regulile (reglementările) și cu unele instrumente la dispoziția ONG-urilor și partenerilor sociali pentru a facilita participarea societății civile la luarea deciziilor.

Încurajăm folosirea acestui manual împreună cu cel de-al doilea: Manualul de advocacy/lobby în domeniul politicilor pentru tineret, negociere în dialogul civic, care include mai multe informații, metode și tehnici specifice pentru ca organizațiile societății civile să inițieze sau să se implice în campanii de advocacy, în lobby sau în dialogul civil.

Dacă lucrezi cu tinerii și/sau cu organizații care desfășoară activități de tineret, fie că sunt organizații neguvernamentale sau instituții publice, aceste două manuale ți se adresează.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Aici poate fi accesat

 Manualul de dezvoltare a ONG-urilor de tineret și a partenerilor sociali în vederea formulării și a promovării de politici alternative la politicile publice inițiate de Guvern.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Despre autori:

Irina este doctor în Ştiinţe Politice într-un program de co-tutelă al Université Libre de Bruxelles (Campus du Solbosch, Institut de Sociologie), beneficiind și de o bursa Agence Universitaire de la Francophonie, a  École Doctorale Francophone en Science Sociale. Este, de asemenea, master în Științe Politice și șefă de promoție a programului de licență, ambele în cadrul Facultății de Științe Politice (Universitatea din București). Irina este, de asemenea și licențiată în drept. Din anul 2010 deține certificări de formator și manager de proiect.

Parcursul său academic, de partea cealaltă a catedrei a început ca preparator doctorand atât pentru Universitatea din București, cât și pentru Centre d’étude de la vie politique (Cevipol) la Université Libre de Bruxelles. A urmat apoi (și încă mai continuă) activitatea de cadru didactic asociat al Facultății de Științe Politice (Universitatea din București), unde susține cursuri despre Management de proiect (în limba engleză și în limba română) și Introducere în comunicarea politică (în limba franceză). Tot cadru didactic asociat este și la Facultatea de Administrație Publică (Școala Națională de Studii Politice și Administrative), unde susține următoarele cursuri: Deontologia funcționarului public, Justiția administrativă, Responsabilitatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, Structuri antifraudă și anticorupție,Metodologii de analiză a corupţiei, Drepturile la transparență şi bună administrare.

În domeniul proiectelor, Irina are o experiență impresionantă și, din lunga listă a parcursului său profesional vom aminti doar câteva dintre proiectele/programele în care a avut rol esențial, după cum urmează:

 • Corepondent național Youth Wiki – prezentarea și evaluarea politicilor și inițiativelor în domeniul tineretului în România (decembrie 2015-martie 2016; iunie 2016-decembrie 2016; ianuarie 2017-decembrie 2017)
 • Expert cheie senior fonduri europene: Evaluarea impactului intervențiilor POCU în domeniul ocupării forței de muncă. Evaluarea contribuției POCU la creșterea ocupării în rândul tinerilor NEETs. Raport de evaluare 2015. 
 • Expert monitorizare și evaluare pentru realizarea Planului de Monitorizare și Evaluare și actualizarea Programului de Coeziune Socială pentru tineri din comunități care găzduiesc refugiați (februarie-septembrie 2018).
 • Susținerea cursurilor pentru tineri și realizarea unor materiale informative pe tema organizării comunitare, în cadrul proiectului Pornește motorul schimbării în comunitatea ta!
 • Management de proiect, monitorizare constantă, formare pentru lucrători de tineret, elaborarea documentului de planificare a participării publice a tinerilor în mediul rural și a documentului de planificare a sustenabilității privind participarea publică a tinerilor în cadrul proiectului Participarea publică antidiscriminare a tinerilor din comunitățile rurale
 • Planificare stategică, supervizarea și monitorizarea acțiunilor pilot de detached youth work in România; elaborarea strategiei de dezvoltare a metodologiei de detached youth work in România în cadrul proiectului Developing Detached Youth Work Practice
 • Formator pentru lucrători de tineret în cadrul proiectului Community 2.0 – Creative CSR instruments for Youth Projects, finanțat de Erasmus +, Actiunea Cheie 1
 • Realizarea unui studiu evaluare al programelor, proiectelor și acțiunilor de educație pentru antreprenoriat social din România și a unui manual de bune practici de educație pentru antreprenoriat social, în cadrul proiectului Youth creates. Acțiunea Cheie 2
 • Dezvoltarea unui manual de bune practici pentru activități cu tinerii în urma schimbului de experiență România-Norvegia, în cadrul proiectului Participare pentru democrație
 • coautor al raportului privind aplicarea legislației în domeniul consilierii de etică în administrația publică, in cadrul proiectului: „Consilierul de etică: echilibru şi integritate în administraţia publică
 • Coordonator de proiect: „A Toolkit for Successful Advocacy
 • Expert finanțare europeană în cadrul proiectului „Parteneri sociali şi societate civilă în sprijinul ocupării şi integrării sociale
 • Expert advocacy pe temele de interes ale organizației (elaborarea de propuneri de politici publice și negocierea lor): Integritate în achiziții publice și în furnizarea serviciilor publice, în special servicii publice în domeniul educației, sănătății și asistenței sociale.
 • Expert junior cooptat pentru realizarea procedurilor de comunicare în cadrul contractului: „Servicii de elaborare a unui studiu privind performanţa furnizării serviciilor de informare şi relaţionare cu cetăţenii, inclusiv cercetarea gradului de satisfacţie a cetăţenilor, strategie şi manual de comunicare”, pentru Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanlor vârstnice
 • Expert pe termen scurt (cercetare calitativă) – Evaluarea de impact a Domeniului Major de Intervenție 3.4 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională continuă”, Programul Operațional Regional
 • Expert cheie senior – Evaluarea managementului și performanțelor Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013. Proiectul a inclus și evaluarea efectelor programului (august 2014-martie 2015). Proiectul a presupus implementarea sistemului de monitorizare și evaluare al PODCA de la nivelul administrației centrale și locale în vederea formlării constatărilor și concluziilor cu privire la managementul, eficacitatea și eficacitatea și efectele programului.

În anul 2016, Irina a fost și consilier personal al secretarului de stat în domeniul politicilor pentru tineret din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului. Dintre activitățile și responsabilitățile sale, putem enumera:

 • Planificare strategică a politicilor de tineret implementate și inițiate de Secretarul de Stat pentru Tineret Andrei Popescu
 • Pregătirea unor acte normativeîn domeniul tineretului, inclusiv propunerea de modificare a legii nr. 350/2006, Legea Tinerilor.
 • Elaborarea Planului de acțiuni aferent Strategiei Naționale în domeniul politicii de tineret 2015-2020.
 • Dezvoltarea designului pentru studii, analize, cercetări în domeniul tineretului
 • Pregătirea unor metodologii și proceduri pentru implementarea proiectelor și programelor de tineret
 • Corepondent național Youth Wiki– prezentarea și evaluarea politicilor și inițiativelor în domeniul tineretului în România. Proiectul 2016 din cadrul programului finanțat de Comisia Europeană, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), Erasmus+ (iunie 2016-decembrie 2016)

Cooperarea cu Irina a început în anul 2018, ca expert în cadrul proiectului Centrul INPUT (Centrul de Inovație și Excelență în Domeniul Politicilor pentru Tineret). De asemenea, Irina susține unele dintre sesiunile de formare, iar rolul său primordial este legat de procesul de elaborare a propunerilor de politică publică – Standarde de calitate pentru centre de tineret și Metodologia de acreditare a centrelor de tineret. Acest proiect face schimb de bune practici cu o componentă pe care Irina o coordoonează, într-un alt proiect, iar FITT participă în grupul național de lucru organizat astfel, sub egida Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Începând cu anul 2005, Carmen a dezvoltat o experiență de formare și creare de contexte de învățare și ghiduri pentru tineri și adulți, demnă de invidiat. În cadrul programelor Tineret în Acțiune și ERASMUS+ a susținut formări în diferite țări din Europa în domeniile: comunicare, scriere si management de proiect, managementul voluntarilor și voluntariat corporatist, metode de învățare non-formală, evaluare de programe de învățare.

Carmen este licențiată în psihologie a Universității din București și master în Comunicare Managerială şi Resurse Umane a SNSPA (Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative). După 5 ani în care, pe lângă practică, a urmat cursuri și diferite sesiuni de formare (nu doar în România, ci și în Anglia, Cehia și Scoția), în anul 2009, Carmen devine formator de formatori certificat. De-a lungul anilor, susținerea sesiunilor de formare a purta-o prin țări precum: Slovacia, Austria, Bulgaria, Slovenia, Școția, Portugalia, Letonia, Luxemburg etc.

Astfel, Carmen a avut ocazia să lucreze în toate sectoarele: business – în recrutare de personal; neguvernamental – comunicare și management de proiecte; administrație publică – consilier programe educaționale pentru secretarul de stat pe politici de tineret. Pasiunea ei pentru învățarea nonformală este foarte legată de Asociația A.R.T. Fusion, pe care a fondat-o și al cărei președinte este. După aprilie 2005, când a adus în România metoda „teatru forum” și când Carmen a susținut primul training de inițiere, au urmat, de-a lungul anilor, alte 15 ateliere prin care ea a răspândit această metodă în țară și nu numai. În plus, ea și a coordonat și a creat inclusiv scenarii de piese și ghiduriTeatru Forum – instrument cultural de intervenție socială”, „Curriculum Teatru Forum – Ateliere practice pentru dezvoltarea abilităților de viață la tinerii ce aparțin unor grupuri dezavantajate”.

Din anul 2012, Carmen face parte și din Rețeaua Națională a Formatorilor în domeniul Educației și Formării Profesionale a ANPCDEFP (Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale). De asemenea, din anul 2014 face parte și din Rețeaua de formatori PROEDUS – Centrul de proiecte educaționale și sportive al Primăriei Municipiul București.

Cu o activitate de voluntariat de 3 ani, desfășurată în primii pași din carieră, pasiunea lui Carmen pentru acest domeniu a căpătat contur în timpul celor 8 ani și jumătate când a fost directorul de comunicare al Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat. Din această poziție, Carmen a avut următor impact:

 • a dezvoltat o reţea de ONG-uri care să lucreze permanent cu voluntari,
 • a realizat proiecte bazate pe voluntariat între sectorul non-profit şi cel privat,
 • a organizat evenimente locale şi naţionale pentru promovarea şi recunoaşterea voluntariatului,
 • a realizat traininguri şi consultanţă în managementul voluntarilor pentru ong-uri și centre de voluntariat din România și din Europa,
 • a creat si susținut servicii pentru companii pentru dezvoltarea activităților de voluntariat sprijinit de angajator și activităților de responsabilitate social-corporativă,
 • a realizat materiale de îmbunătățire a proceselor de voluntariat – ghiduri, broșuri în proiecte naționale și europene.

De asemenea, Carmen a reprezentat Pro Vobis în calitate de vicepreședinte în boardul Federației VOLUM – Federația Organizațiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România (2013-2016).

Fiind o mare susținătoare a implicării în comunitate prin voluntariat, din poziția de vicepreședinte VOLUM, Carmen a creat și menținut legătura cu Ministerul Tineretului și Sportului pentru depunerea modificărilor legislative pentru Legea Voluntariatului, demersuri începute în anul 2009 de către Pro Vobis. În perioada decembrie 2009-decembrie 2010, Pro Vobis a desfășurat proiectul Volum pentru dezvoltarea voluntariatului în România. Acest proiect a dus la nașterea a ceea ce cunoaștem cu toții ca fiind Federația VOLUM – inițiativă a Pro Vobis. Astfel, demersurile pentru modificarea Legii Voluntariatului nr.195/2001, au fost predate de către Pro Vobis Federației VOLUM. Aceasta din urmă a continuat în anul 2011 (Anul European al Voluntariatului), cu lucrul efectiv pe lege, apoi cu consultări și advocacy în perioada 2012-2014 (în timp ce Carmen era vicepreședinte al Federației VOLUM). Obiectivul ei principal raportat la aceste modificări le-a reprezentat obținerea recunoașterii competențelor dobândite în activitățile de voluntariat, ceea ce a și reușit prin forma din anul 2014 a legii.

În anul 2016, Carmen ajunge ea însăși la Ministerul Tineretului și Sportului, fiind consilier personal al secretarului de stat în domeniul politicilor pentru tineret. Dintre activitățile și responsabilitățile sale, putem enumera:

 • realizarea comunicării externe a cabinetului secretarului de stat;
 • crearea de programe de voluntariat și sisteme de managementul voluntarilor în MTS,
 • realizarea și facilitarea de consultări cu tineri și structuri de tineret;
 • contribuția la crearea draftului Legii Tinerilor;
 • gestionarea întâlnirilor cu tineri și structuri de tineret în cadrul întâlnirilor de dialog structurat;
 • realizarea și livrarea de cursuri de formare în domeniile: lucrul cu tinerii, dialog structurat, dezvoltare și advocacy pentru politici publice;
 • contribuție în crearea de design-uri de formare pentru colegii din minister și din cadrul programelor educaționale și de voluntariat.

Nu în ultimul rând, parcursul profesional al lui Carmen cuprinde și activitatea ei în cadrul Universității de Vest din Timișoara, unde a fost cadru didactic asociat, timp în care, în cadrul programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă (Managementul resurselor educaționale pentru tineret din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie, Departamentul de Știinte ale Educației), a creat, susținut și evaluat modulul Managementul voluntarilor și al centrelor de tineret.

Prima noastră colaborare a fost la începutul anului 2017 când, deciși să conturăm strategia pe termen mediu a FITT, am apelat la experiența lui Carmen pentru a ne facilita acest proces.

Ulterior, am colaborat în alte două proiecte:

 • Centrul INPUT (proiect POCA) – Carmen fiind și formator și expert în formularea de propuneri publice cu privire la Standarde de calitate pentru centre de tineret și Metodologia de acreditare a centrelor de tineret.
 • Implicarea tinerilor în politicile publice de tineret – un proiect de dialog structurat al ANOSR în care FITT a fost partener. Carmen a fost unul dintre formatorii care au susținut atelierele organizate în contextul conferinței finale.

Carmen crede cu tărie că schimbarea se poate produce atunci când oamenii sunt împuterniciți și sprijiniți într-un context favorabil de transformare.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Născut în anul 1981, Cosmin face voluntariat de la 16 ani și este implicat în organizarea și livrarea de activități și programe de învățare nonformală și pentru tineri, încă din anul 1999.

A lucrat în diferite organizații neguvernamentale în Romania, de toate dimensiunile, în programe strâns legate de voluntariat sau de lucru cu tinerii.

Cosmin este unul dintre primii formatori acreditați din România, dezvoltând, livrând și evaluând programe de formare din anul 2005. Până acum, peste 3000 de participanti din cel puțin 30 de țări au trecut prin sesiunile de învățare propuse și livrate de Cosmin în 14 țări din Europa, SUA și China.

În anul 2013, el a fondat și încă gestionează (prin Asociația sa Curba de Cultură) ceea ce a fost primul (se pare că este în continuare și singurul) centru de tineret din mediul rural, complet privat, din România.

Între timp, Cosmin a derulat programe de cercetare locală, de branding local participativ, de educație pentru participare, de organizare a tinerilor. A dezvoltat și coordonat câteva manuale de lucru cu tinerii și o etnografie locală de turism subiectiv responsabil.

Prima noastră colaborare a fost la începutul anului 2017 când, deciși să conturăm strategia pe termen mediu a FITT, am apelat la experiența lui Cosmin pentru a ne facilita acest proces.

Ulterior, am contribuit și noi la acea cifră impresionantă de peste 3000 de beneficiari ai tehnicilor inconfundabile ale lui Cosmin, prin încredințarea acestuia a mai multor procese de formare, în proiecte precum:

 • Creating Framework for Tomorrow’s Youth Centres (parteneriat strategic internațional) – în acest proiect, Cosmin a susținut sesiunea de formare, ce a avut loc la Baia Mare, timp de 10 zile;
 • Intervention for Youth (proiect internațional)- în acest proiect, Cosmin a susținut atât sesiunea de formare pentru lucrătorii de tineret, cât și schimbul de tineri;
 • Laborator X (proiect național)- un proiect inițiat de Cosmin cu ani în urmă, a cărui ediție în anul 2018 a fost implementată de FITT și coordonată de autorul său;
 • Centrul INPUT (proiect POCA) – Cosmin fiind și formator și expert în formularea de propuneri publice cu privire la Standarde de calitate pentru centre de tineret și Metodologia de acreditare a centrelor de tineret.

De asemenea, Cosmin a fost unul dintre formatorii care au susținut atelierele organizate în contextul conferinței Implicarea tinerilor în politicile publice de tineret – un proiect de dialog structurat al ANOSR în care FITT a fost partener. Mai mult de atât, Cosmin a fost membru în juriul ediției 2018 a Galei Proiectelor de și pentru Tineret din județul Timiș, organizată de noi.

 

Detalii despre varianta tipărită a manualului:

 • ISBN 978-606-94546-7-1
 • Editura KARPAT
 • Data publicării: Noiembrie 2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *