Currently browsing: Politici publice pentru TINERET

Manual de bune practici pentru promovarea abordării pro-active a principiilor guvernării transparente, deschise și participative (elaborat de SGG)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! Titlul proiectului: Guvernare deschisă, transparentă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit Codul proiectului: SIPOCA […]

Citește mai mult