Cum a fost la PRIMUL curs INPUT (București)

În perioada 24-28 noiembrie 2018 am organizat la București primul curs de formare în domeniul politicilor publice pentru tineret. Obiectivul general al cursului l-a reprezentat formarea și dobândirea de competențe în procesul formulării și promovării de propuneri alternative la politicile publice de tineret inițiate de Guvern, în procesul de luare a deciziilor și negocieri în dialogul civic, mecanisme de acces la informația de interes public. Iar obiective sale specifice au fost:

 • Dezvoltarea competențelor de înțelegere a proceselor de consultare și participare în domeniul politicilor publice pentru tineret.
 • Experimentarea unor metode de consultare și analiză pentru elaborarea de politici publice pentru tineret.
 • Experimentarea unor metode de evaluare și monitorizare a politicilor publice pentru tineret

Ana, Irina și Cosmin au fost experții care le-au stat alături participanților și i-au ghidat prin următoarele sesiuni:

 1. Introducere, cunoaștere, contextualizare: această sesiune a vizat ca participanții să se familiarizeze cu contextul și obiectivele cursului; să se cunoască între ei, să identifice care sunt actorii prezenți în sală; să afle detalii despre proiect și despre centrul INPUT. (90 min)
 2. Mission imPOSIBILĂ: a vizat ca participanții să se cunoască și să experimenteze lucrul împreună, ca o echipă; să experimenteze un context în care li se testează limitele, spiritul de colaborare; să dezvolte abilități de comunicare și relaționare. (90 min)
 3. Modele de participare ale tinerilor la viața comunității: a vizat ca participanții să înțeleagă modele, principiile și etapele de participare publică a tinerilor; să poată identifica nivelul lor de implicare actual la viața comunității și a tinerilor; să poată aplica aceste modele în activitățile lor de participare viitoare; să fie capabili să poată identifica conexiuni între aceste principii/etape și experiența reală a participanților precum și nevoile identificate în proiect. (90 min)
 4. Introducere în politici publice: această sesiune a vizat ca participanții să înțeleagă conceptul de „politici publice”; să poată identifica exemple de politici publice care au impact asupra lor; să înțeleagă ce înseamnă politici pentru tineret și necesitatea acestora. (90 min)
 5. Legislația din România în domeniul politicilor pentru tineret: această sesiune a vizat ca participanții să se familiarizeze cu legislația din România în domeniul politicilor pentru tineret; să înțeleagă rolul reglementărilor din domeniul politicilor pentru tineret; să conștientizeze punctele tari și a punctele slabe ale acestora. (90 min)
 6. Legislația elaborată la nivel central și procesul legislativ: această sesiune a vizat ca participanții să se familiarizeze cu procesul legislativ din România; să înțeleagă rolul fiecărei instituții cheie în procesul de elaborare, aprobare și elaborare a actelor normative. (90 min)
 7. Lobby, Advocacy si Reprezentare – introducere: această sesiune a vizat ca participanții să înțeleagă termenii de lobby, advocacy și reprezentare să fie capabili să pună în practică anumite procese legate de conceptele de lobby, advocacy și reprezentare. (90 min)
 8. Lobby, Advocacy si Reprezentare – în practică: această sesiune a vizat Introducerea rolurilor și responsabilităților unor actori relevanți implicați în dezvoltarea politicilor publice; Înțelegerea procesului de negociere și poziționare a actorilor în funcție de nevoi și interese. (90 min)
 9. Analiza de nevoi în comunitate: această sesiune a vizat ca participanții să înțeleagă importanța realizării analizei de nevoi în procesul de elaborare a unei politici publice; să afle informații cu privire la tipuri de analiză de nevoi și metode de analiză de nevoi; să înțeleagă și să parcurgă pașii de realizare a unui chestionar și a unui ghid de interviu. (90 min)
 10. Vizită de studiu: această sesiune a vizat ca participanții să afle direct de la decidenți cum se identifică nevoile pentru politici publice cu impact asupra tinerilor în practică și cum se elaborează și adoptă documentele de politici publice cu impact asupra tinerilor. (90 min)
 11. Metode de consultare publică cu tinerii: această sesiune a vizat ca participanții să se familiarizeze cu procesul de consultare publică și care sunt metodele prin care se poate realiza; să experimenteze un proces de consultare publică folosind metoda Focus Group. (90 min)
 12. Metode de consultare publică – World Café: această sesiune a vizat ca participanții să se familiarizeze cu procesul de consultare publică; să experimenteze un proces de consultare publică folosind metoda World Cafe / Cafenea Publică. (90 min)
 13. Pregătirea întâlnirilor de dialog civic: această sesiune a vizat ca participanții să înțeleagă conceptul de dialog civic; să înțeleagă principiile de etică ce trebuie respectate într-un proces de dialog civic; să pregătească un plan de negociere pentru o întâlnire de dialog civic; să formuleze clar o revendicare pentru decidenți; să înțeleagă diversele scenarii ce pot apărea într-o întâlnire de dialog civic. (90 min)
 14. Analiza cost-beneficiu. Analiza și evaluarea politicilor publice: această sesiune a vizat ca participanții să se familiarizeze cu principalele aspecte ale evaluării politicilor publice. (90 min)
 15. Lucru la propunerile de politica publică & Prezentarea propunerilor de politici publice: aceste sesiuni au  vizat ca participanții să experimenteze lucrul efectiv la dezvoltarea și redactarea politicilor publice (90 min); Să cristalizeze și să consolideze rezultatele de învățare ale sesiunilor teoretice anterioare (90 min); Să prezinte tuturor colegilor rezultatul sesiunilor de dezvoltare a politicilor publice (90 min).
 16. Evaluarea propunerilor de politici publice: această sesiune a vizat ca participanții să evalueze rațional pe baza unor criterii prestabilite propunerile elaborate; să selecteze un set de propuneri cu care sunt cu toții de acord. (90 min)
 17. Follow-up și planificarea acțiunilor viitoare: această sesiune a vizat ca participanții  să descopere pașii următori pe care îi pot face în cadrul proiectului și să-și asume o serie de activități pentru viitor. (60 min)
 18. Evaluarea cursului și a competențelor: această sesiune a vizat ca participanții să evalueze procesul de învățare din timpul cursului; să se extragă lecțiile învățate și ce anume se poate aplica pe viitor. (90 min)

 

La sfârșitul cursului participanții au fost în măsură să:

 • identifice cadrul de elaborare și implementare a politicilor publice;
 • analizeze oportunități pentru formulări de politici publice;
 • formuleze politici publice relevante pentru sectorul de tineret;
 • participe la monitorizarea și evaluarea politicilor publice.

 

Le-am pus la dispoziție participanților câte un set de manuale special elaborate de către experții noștri pentru cursurile INPUT dar am și testat cât de atractiv și lămuritor este boardgame-ul nostru INPUT.

 

La acest curs, le-am prezentat participanților cum funcționează această platforma INPUT, ce conține, cum o pot folosi și mai ales, care este elementul inovativ al acesteia în domeniul politicilor publice pentru tineret. Totodată, le-am prezentat avantajele aparteneței la o rețea de cooperare națională pe tema politicilor publice pentru tineret și avantajul lor nu doar ca membri activi ai societății, ci mai ales ca reprezentanți ai ONG-urilor de și pentru tineret și ai partenerilor sociali. Dar, în același timp, am subliniat faptul că o rețea formată din membri se dezvoltă doar prin aportul membrilor și interesul acestora de a coopera, de a se susține, de a-și promova ideile și de a critica constructiv.

Totodată, Ana-Maria, care va fi unul dintre cei doi mentori din etapa următoare a acestui proiect, a susținut întâlniri față în față cu praticipanții, prin care a explicat legătura dintre propunerile de politică publică pe care ei le-au formulat acum și posibilul traseu al acestora, dacă aleg să parcurgă și etapa următoare, de mentorat. Aceasta le-a explicat că prin procesul de mentorat urmărim dezvoltarea competențelor lor practice de a se implica activ în rețele, precum și consolidarea legăturilor între diferitele niveluri de dialog civic la nivel național.  Ana-Maria le-a povestit participanților că mentoratul va fi oferit online, prin intermediul platformei INPUT, în scopul completării cunoștintelor și aptitudinilor dobândite de către fiecare dintre ei în cadrul sesiunilor de instruire, înainte de ultima etapă, aceea de elaborare a propunerilor alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul tineretului finale, ce urmeaza a fi transmise spre aprobare.

Autoritățile care ne-au împărtățit din metodele lor de lucru au fost Ministerul Tineretului și Sportului – Direcția pentru Tineret și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului – București, Sector 6, cărora le mulțumim de găzduire.

Totdată, mulțumim Fundației pentru Tineret a Municipiului București, care ne-a primit cu brațele deschise în toate cele 5 zile de curs.

Nu în ultimul rând, în a treia zi de curs (26.11.2018), monitorii din partea AM POCA au avut ocazia să vadă în plină acțiune cum se desfășoară sesiunile noastre și ne-au felicitat nu doar pentru conținut, ci și pentru reușita de a dinamiza un curs stufos și plin de noțiuni provocatoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *