INPUT la Summitul Tinerilor 2018 (Baia-Mare)

Summitul Tinerilor avea loc, pentru prima dată, în anul 2016, la TIMIȘOARA. Fundația Județeană pentru Tineret Timiș era atunci în plina agitație, așa cum îi stă bine oricărui coordonator de program național, deoarece aceasta avea responsabilitatea pilotării Capitalei Tineretului din România (02.05.2016 – 01.05.2017). Așadar, orașul de pe Bega a găzduit acea primă ediție a Summitului care s-a vrut un eveniment al tinerilor care luptă pentru o Românie mai bună, în care să dezbată, prioritizeze, să se sărbătorească cele mai tari proiecte și să se conecteze mai bine între ei? Începând din acel an, fie că fac parte din ONG-uri, organizații sindicale, patronale sau politice, își dau întâlnire la Summitul Tinerilor, în Capitala Tineretului din România!

În perioada 7-11 noiembrie, la Baia-Mare, a avut loc ediția a 3-a, în cadrul căreia participanții au avut oportunitatea să asiste la ateliere de învățare și dezbatere, dar și sesiuni plenare ale căror gazde au fost figuri cunoscute din rândul structurilor publice sau lideri ai organizațiilor neguvernamentale care au înregistrat contribuții notabile în dezvoltarea și implementarea programelor de tineret.

În cadrul acestui Summit, în data de 8 noiembrie 2018, am susținut atelierul Centre de tineret – ce sunt, cum funcționează, cum putem înființa un centru de tineret?. În timpul celor 3 ore, împreună cu 20 de participanți, am dezvoltat rețeta unui centru de tineret dintr-o comunitate, după chipul și asemănarea nevoilor tinerilor ei.

Tema aleasă a pornit de la Obiectivul European de Tineret nr.9Spații ale tinerilor și participare pentru toți, iar metoda a fost „world café”. Așadar, am pregătit 4 mese cu câte 2 teme de reflecție pentru fiecare grup, după cum urmează:

1. A) Centrul de tineret este… (nu căutăm definiția generală, ci pe aceea care proiectează cel mai fidel nevoile voastre).

B) Ar trebui să existe o legătură între centrul de tineret și comunitate? Care este această comunitate? Cum se concretizează această legătură (în cazul în care ea ar trebui să existe)?

2. A) Din cine este formată echipa care coordonează activitatea centrului de tineret? Concret, ce credeți că trebuie să facă această echipă?

B) Ce fel de activități ar trebui să se desfășoare în centrele de tineret? Cui aparține inițiativa și responsabilitatea acestora?

3. A) Cum putem conecta centrul de tineret la alte activități din România?

B) Cum putem conecta centrul de tineret la activități din alte țări ale UE?

4. A) Care sunt valorile pe care ar trebui să le promoveze centrul de tineret?

B) Considerați util un centru de tineret? Dacă da, de ce?

La fiecare masă unul dintre participanți a devenit „gazdă”, iar ceilalți s-au mutat la altă masă după fiecare 20 de minute. Astfel că, fiecare grup a contribuit cu idei la fiecare temă. Gazdele au avut rolul de a prezenta fiecărui nou grup ideile generate de către grupurile anterioare. (Timp total alocat acestei etape – 1h 20min)

După pauză, toți participanții au revenit în sală, unde au primit câte un număr de la 1 la 4 (inclusiv „gazdele”), astfel că toți participanții cu nr.1 au fost direcționați la masa cu tema nr.1, cei cu nr.2 la masa cu nr.2 ș.a.m.d.

Odată ajunși la mese, i-am îndrumat ca din toate ideile generate până atunci la fiecare temă să formuleze un răspuns, o concluzie coerentă pentru fiecare dintre cele 8. (Timp alocat acestei etape – 45 min).

Câte un reprezentant al fiecărui grup a prezentat celorlalți participanți rezumatul ideilor regăsite la masă, fără a citi însă și tema. (Timp alocat acestei teme – 15 min). Așadar, rezultatele celor 8 teme au fost citite în ordine, prin predare de ștafetă, fără întrerupere, după cum urmează:

„Centrul de tineret este locul în care se adună  persoane, care fac parte sau nu din ONGT-uri sau structuri, sub aceeași umbrelă. Scopul este petrecerea timpului într-un mod util prin implementarea activităților cu și pentru TINERI.

Prin acestea se încurajează creativitatea, dezvoltarea și implicarea în societate. Tinerii sunt majoritari în luarea deciziilor cu privire la problemele comunității, deoarece se creează o punte între ei și autorități.[1]

 O legătură între centrul de tineret și comunitate ar trebui să existe. Comunitatea ideală este cea de la nivel local, fiind identificată prin orice persoană care dorește să se implice direct sau indirect în acțiunile demarate de centrul de tineret (comunitatea academică, mediul de afaceri, societatea civilă). Această legătură se concretizează prin încurajarea sau promovarea a:

  • Oportunităților de internship, practică, job shadowing
  • Activități de CSR,
  • Parteneriate win-win
  • Dialogul structurat (cetățeni, societatea civilă – autorități)[2]

Echipa care coordonează activitatea centrului de tineret este formată din tineri, îndeplinind responsabilități operaționale precum: director / manager, specialist financiar, jurist, contabil, secretar, personal de învățare, PR, care au caracter permanent și semipermanent, precum și persoane specializate profesional în domeniu, ca: mentori, consilier de tineret, lucrători de tineret, educatori, animatori, psiholog, mediator școlar, asistent social, asistent medical (împreună cu echipele de voluntari și personal auxiliar). Echipa centrului de tineret trebuie să îndeplinească rolul și sarcinile atribuite fiecăruia în activitățile desfășurate conform competențelor profesionale.[3]

Centrul de tineret poate desfășura activități de tipul: ateliere de creație, artă, teatru, artă vizuală, canto-muzică, dans, educație financiară, educație antreprenorială, educație juridică, democrație, dezvoltare personală și dezvoltare profesională, club de lectură motivațională, workshopuri, cursuri de formare DJ, producție muzicală, foto, magie, IT, dans, de gătit, cursuri de formare în diverse domenii de interes, activități de tip teambuilding, de recreere, networking, petreceri. De asemenea, ar trebui să găzduiască:

  • Schimburi de experiență națională și internațională
  • Informări cu privire la drepturile și obligațiile sociale / educație formală și nonformală
  • Prezentări pentru diferite oportunități de angajare
  • Diferiți specialiști în domeniu și formarea de legături
  • Organizarea de concerte, evenimente caritabile sociale.

Responsabilitatea și inițiativa aparține atât celor din interiorul centrului de tineret, cât și celor care vin în contact cu centrul de tineret și anume voluntari, sponsori, parteneri, instituții publice, ONG-uri care vor să își desfășoare activitățile în cadrul centrului de tineret, dar și responsabilitatea grupului țintă de a se implica în activitățile deja derulate, care să aducă un plus societății / comunității.[4]

Centrul de tineret poate fi conectat la alte activități din România, în primul rând prin existența unei rețele naționale, cu scopul realizării unei conexiuni de la nivel local la nivel național, în funcție de nevoile identificate în diferite comunități, iar în al doilea rând, participarea tinerilor la evenimente ce se referă la politicile de și pentru tineret. Legătura poate fi tradusă și prin parteneriate cu agenți economici (companii), scopul fiind dezvoltarea abilităților de integrare profesională pe piața muncii într-un mod cât mai ușor. De asemenea, conectarea cu mediul academic (universitar și preuniversitar) facilitează posibilitatea de antrenare a tinerilor. Autoritățile publice și decidenții politici sunt și ei variante posibile și benefice. Toate acestea au ca scop poziționarea centrului de tineret în medii de interes pentru tineri. Un ghid de bune practici privind înființarea, funcționarea și organizarea centrului va reflecta nevoile, oportunitățile și elementele de legătură între centru și alte activități. Crearea legăturilor poate proveni și în mod reciproc de la un centru la altul prin intermediul unui grup comun (în mediul online) unde se pot împărtăși experiențe, se poate da feedback sau se pot afla informații despre evenimente, activități etc.[5]

Raportarea la alte țări din UE se realizează în primul rând prin schimburile de experiență cu ajutorul proiectelor Erasmus+ sau conectarea centrelor din diverse țări la platforme online de informare. De asemenea, parteneriatele cu ONG-uri la nivel european și nu doar național, precum și realizarea unui Summit European al Tinerilor. Crearea unor ateliere, tabere sau teambuilding-uri internaționale facilitează dezvoltarea personală și căpătarea unor valori culturale ce vor fi promovate la nivel internațional. Implicarea în Corpul European de Solidaritate și crearea unui proiect comun mai multor țări și realizarea parteneriatelor între centre de tineret vor facilita raportarea la diverse țări, formarea legăturilor și obținerea unor rezultate cu impact mai mare.[6]

 Valorile pe care ar trebui să le promoveze centrul de tineret sunt: stabilitatea, sprijinul, deschiderea, flexibilitatea, coeziunea socială, inovația, creativitatea, voluntariatul, solidaritatea, responsabilitatea, toleranța, empatia, activismul, independența, învățarea și dezvoltarea activă. [7]

 Considerăm că un centru de tineret este util pentru că stimulează creativitatea și motivează tinerii, oferă contexte și instrumente pentru dezvoltarea ideilor, este un spațiu unde tinerii se pot destinde, își pot petrece timpul liber, se pot organiza workshop-uri, training-uri de dezvoltare personală și consiliere, conectează experiența cu inovația, centralizează oportunitățile de voluntariat, direcționează tinerii către persoanele-resursă, generează sentimentul de apartenență la comunitate în rândul tinerilor și conectează tinerii și ONG-urile.”[8]

(Acest text este produs în integralitate de către participanți)

 

După această etapă, le-am mai prezentat o dată participanților obiectivul european de la care s-a pornit – Spații ale tinerilor și participare pentru toți, tema atelierului a fost Centrele de Tineret– și le-am deslușit sensul atelierului: așa cum centrele de tineret este indicat să fie construite și/sau dezvoltate împreună cu comunitatea, grupul participanților de la atelier a fost azi o comunitate, iar descrierea centrului, așa cum au construit-o ei, este, de fapt, o proiecție a nevoilor lor. Așadar, maniera de implementare concretă a OET nr.9 conturată astăzi de grupul de participanți la acest atelier o reprezintă centre de tineret care să fie, să se dezvolte, să promoveze întocmai cele scrise mai sus. Iar acest exercițiu este un instrument ce poate fi multiplicat de către fiecare dintre participanți într-un proces participativ, de co-creare. Le-am împărtășit bucuria de a vedea că, pentru unele dintre nevoi FITT (Fundația Județeană pentru Tineret Timiș) a demarat deja un proiect ce le iese în întâmpinare – Centrul INPUT. Cu această ocazie le-am prezentat ce este FITT, Certificatul de Calitate acordat Casei Tineretului din Timișoara de către Consiliu Europei pentru perioada 2016-2023, precum și oportunitatea de a dezvolta cunoștințele asimilate azi și de a se implica, prin Rețeaua INPUT, în crearea standardelor de calitate pentru centrele de tineret la nivel național. (Timp total alocat acestei etape – 15 min).

Finalul a fost dedicat unei sesiuni de reacții, impresii, concluzii, feedback. Cel puțin jumătate din participanți au luat cuvântul, lăsând să se vadă că au deschidere și că se află într-o zonă de confort. La întrebarea finală Câți dintre voi ar intra într-un centru de tineret așa cum l-ați proiectat voi? absolut toți participanții au ridicat mâna. Deci da, participarea generează sentimentul de apartenență! (Timp total alocat acestei etape – 15 min)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

[1]Centrul de tineret este… (nu căutăm definiția generală, ci pe aceea care proiectează cel mai fidel nevoile voastre).

[2]Ar trebui să existe o legătură între centrul de tineret și comunitate? Care este această comunitate? Cum se concretizează această legătură (în cazul în care ea ar trebui să existe)?

[3]Din cine este formată echipa care coordonează activitatea centrului de tineret? Concret, ce credeți că trebuie să facă această echipă?

[4]Ce fel de activități ar trebui să se desfășoare în centrele de tineret? Cui aparține inițiativa și responsabilitatea acestora?

[5]Cum putem conecta centrul de tineret la alte activități din România?

[6]Cum putem conecta centrul de tineret la activități din alte țări ale UE?

[7]Care sunt valorile pe care ar trebui să le promoveze centrul de tineret?

[8]Considerați util un centru de tineret? Dacă da, de ce?

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *