Propunere de Hotărâre de Consiliu Local pentru un CENTRU DE TINERET – Oltenița (Călărași)

Mădălin C. ne povestește că, în comunitatea lui (municipiul Oltenița, jud. Călărași), lipsa spațiilor pentru activități de tineret se resimte constant, iar tinerii sunt nevoiți să își petreacă timpul liber prin parcările supermarketurilor sau prin barurile și cafenelele din oraș care se închid la miezul nopții. Așadar, această alternativă de spațiu pentru tineri outdoor și indoor nu reprezintă decât dovada faptului că tinerii doresc să petreacă timpul împreună, dar nu au spații special amenajate pentru ei.

Totodată, comunitatea încă este de partea lor, iar profesorii sunt solidari și își aduc aportul cât pot, desfășurând, ocazional, tot felul de activități. Mădălin ne povestește că nu știe dacă există sau nu rapoarte oficiale la nivel local legat de activitatea de tineret dar, „ce pot afirma, în cunoștință de cauză, este faptul că, la nivel de primări nu există un reprezentant / coordonator / consilier care să reprezinte interesele tinerilor din localitate […] Nici nu mai vorbim despre un buget alocat tinerilor” – (https://www.primariaoltenita.ro/comisii-de-specialitate/).

După ce a identificat deja posibile spații (ex. Casa Elevului din Oltenița), Mădălin a întreprins deja câteva demersuri. Împreună cu alte două organizații neguvernamentale au înaintat către primărie solicitarea pentru alocarea unui spațiu comun pentru activități de și pentru tineret.

Așadar, obiectivul său este elaborarea unei propuneri de politică publică locală – o hotărâre de consiliu local – prin care acesta ori să atribuie folosirea gratuită a unui imobil  și/sau să scutească/reducă impozitul sau taxa pe o altă clădire care va avea aceeași destinație: să fie folosită de organizații neguvernamentale cu scopul implementării activităților de și pentru tineret.

Pentru aceasta, Mădălin face trimitere la prevederile Art. 49 (1) din Ordonanța de Guvern nr.26/2000: Autoritățile administrației publice locale vor sprijini persoanele juridice constituite în temeiul prezentei ordonanțe prin: a) punerea la dispoziția acestora, în funcție de posibilități, a unor spații pentru sedii, în condițiile legii; Mai mult, acestei prevederi i se pot alătura efectele Codului Fiscal, care fac referire la scutiri, după cum urmează: Art.456 alin.(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri: d) clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.

Așadar, primii pași sunt făcuți:

  1. identificarea problemei / expunerea de motive;
  2. formularea scopului și a obiectivelor generale;
  3. verificarea conformității cu prevederile legale;
  4. conturarea variantei de soluționare.

Ce urmează acum, este parcurgerea planului de implementare, după cum Mădălin i-a și stabilit deja:

  • solicitarea (chiar și repetată) de la primărie a informațiilor necesare privind identificarea spațiilor disponibile și adecvate pentru desfășurarea activităților cultural-educaționale de și pentru tineret;
  • încheierea de colaborări și parteneriate cu centrele de tineret de stat în vederea conturării unui calendar de activități;
  • deschiderea negocierilor cu consiliul local pentru obținerea spațiului.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *