All posts by Yolanda FLORESCU

Metodologia-cadru privind organizarea și funcționarea centrelor de consiliere și orientare în carieră în sistemul de învățământ superior din România

Ministerul Educației Naționale – MEN Metodologia-cadru privind organizarea și funcționarea centrelor de consiliere și orientare în carieră în sistemul de învățământ superior din România din 19.11.2014 În […]

Citește mai mult

Manual de bune practici pentru promovarea abordării pro-active a principiilor guvernării transparente, deschise și participative (elaborat de SGG)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! Titlul proiectului: Guvernare deschisă, transparentă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit Codul proiectului: SIPOCA […]

Citește mai mult

Propunere de ordin de ministru: Metodologie de organizare și finanțare a unui PROGRAM NAȚIONAL pentru infomarea, promovarea și stimularea PARTICIPAREA LA VOT în rândul tinerilor

Tineri din Timișoara, pregătiți în cadrul cursului INPUT de politici publice, au ales să își aplece atenția asupra participării reduse a tinerilor la vot. Acești au cules […]

Citește mai mult